г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 1-А, оф. 704

Нові правила блокування податкових накладних у 2020 році

З 14.12.2019 року вступив в силу Наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2019 р. №520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі — Порядок № 520). 

Порядок № 520 визначає механізм прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), реєстрацію яких відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Згідно такого Порядку № 520 прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН головних управлінь ДПС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС (протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до п. 4 Порядку № 520) 

Порядком № 520 також передбачено, що у разі зупинення реєстрації ПН/РК платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК.

Перелік документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК, може включати: 

  • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; 
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні;
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; 
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством.

Письмові пояснення та копії документів платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК.

Копії документів та письмові пояснення надаються до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку.

 

Крім цього, з 01.02.2020 року в Україні діє новий Порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування, передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165, яка прийшла на зміну Постанові КМУ від 21.02.2018 року № 117 (далі – Постанова № 1165).  

До прийняття урядом вказаної постанови блокування ПН/РК відбувалося за критеріями ризиковості платника податку, критеріями ризиковості здійснення операцій та переліком показників, що визначають позитивну податкову історію платника податку, які було затверджено листами ДФС.

Проте суди у своїх рішеннях масово визнавали неправомірним блокування ПН/РК на підставі таких критеріїв (тобто згідно з постановою КМУ від 21.02.2018 р. № 117).

Так, наприклад, Окружний адміністративний суд м. Києва звернув увагу на те, що листи міністерств, інших органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами в розумінні ст. 117 Конституції України, а тому не можуть бути джерелом права відповідно до ст. 7 Кодексу адміністративного судочинства України.

Саме тому податківці вирішили повторно затвердити критерії блокування ПН/РК, цього разу з дотриманням чинного законодавства. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 року № 1165 врегульовано:

– порядок автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків;

– порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрації таких ПН/РК в ЄРПН;

– порядок подання Таблиці даних платника податку;

– порядок діяльності Комісії контролюючого органу;

– порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК.

 

Зокрема, Порядком зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування визначено наступне:

– Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (додаток 1);

– Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість (додаток 2);

– Критерії  ризиковості здійснення операцій (додаток 3);

– форма Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (додаток 4);

– Таблиця даних платника податку на додану вартість (додаток 5);

– форма Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 6);

– форма Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 7).

 

Затвердження Кабміном Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування надає платникам податків можливість адміністративного оскарження всіх рішень про відмову реєстрації податкової накладної, що сприятиме прискоренню врегулювання досудових спорів.

 

У чому ж перевага нової Постанови Кабміну № 1165?

Відповідь на це питання надали самі податківці в інформаційному листі № 5 від 27.02.2020 року Державної податкової служби України. На думку посадовців, Постанова № 1165 пропонує більш ефективний механізм боротьби із зловживаннями, одночасно захищаючи права добросовісних платників.

Критерії ризиковості платника ПДВ відтепер затверджені саме Кабінетом Міністрів України, що усунуло всі суперечливі моменти, які мали місце під час чинності постанови КМУ від 21.02.2018 року № 117 та які стосувалися питань затвердження таких критеріїв ДФС.

Виведено з-під правового регулювання постанови КМУ №  1165 порядок прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Натомість такий порядок затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 № 520.

З точки зору ефективності боротьби з мінімізаційними схемами з  ПДВ, внесено зміни до ознак безумовної реєстрації та показників позитивної податкової історії, у відповідності яким не зупиняється реєстрація ПН/РК в ЄРПН. Таким чином, платник податку зацікавлений у своєчасній та повній сплаті ПДВ, інших податків і зборів та ЄСВ, що сприяє стимулюванню дотримання законодавства про працю в частині офіційного працевлаштування.

А нові зміни до критеріїв, за якими проводиться автоматизований моніторинг, спрямовані на упередження формування фіктивного податкового кредиту несумлінними платниками податку, які підлаштовуються до ознак та показників, за якими здійснюється реєстрація ПН/РК в ЄРПН.

 

Окремо виділено переваги Постанови № 1165 для платників ПДВ, а саме:

  • строк прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН за результатами розгляду пояснень та копій документів тепер не може перевищувати 5 робочих днів (раніше було 7 робочих днів);
  • платник податку тепер може оскаржити рішення про відмову в адміністративному порядку, що забезпечує швидке досудове вирішення спору;
  • платник податку має можливість подати в електронному вигляді інформацію та копії документів щодо спростування вiдповiдностi критерію ризиковості до комісії регіонального рівня, яка протягом 7 робочих днів зобов’язана прийняти відповідне рішення. Це дозволяє знизити затрати часу платника податку для вирішення зазначеного питання.
Адреса

г. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 1-А, офіс 704

г. Київ, вул. Вацлава Гавела 6В, офіс 120

Лондон, Великобританія. 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1BN


Телефони

E-mail
ceo@lawrange.net