Реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування зупинено. Як діяти?

Перш за все слід звернути увагу, що з 01.02.2020 року порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (ПН/РК) регулюється новою Постановою КМУ від 11.12.2019 р. № 1165 (далі – Порядок № 1165).

 

КОЛИ ТА ЧОМУ ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ/РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ (ПН/РК) БЛОКУЮТЬСЯ? 

Система моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування (далі – система моніторингу ПН\РК) – це порівняно новий механізм автоматизованого аналізу податкових накладних/розрахунків коригування за результатами задекларованих звітних показників платника податку на додану вартість (ПДВ), наявною в податкових органах інформацією, яка відображає специфіку господарської діяльності суб’єкта господарювання. Ця система побудована так, щоб на етапі реєстрації ПН/РК превентивно реагувати на зловживання недобросовісних платників. 

Податківці зазначають, що система моніторингу ПН/РК зарекомендувала себе як дієвий інструмент у боротьбі з мінімізаційними схемами з ПДВ. Система моніторингу має бути стримуючим фактором для несумлінних платників, що у незаконний спосіб отримують податкові вигоди, та одночасно забезпечувати дотримання прав та гарантій законослухняних платників податків.

Реєстрацію ПН/РК у ЄРПН може бути зупинено, якщо така ПН/РК відповідає сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення їх реєстрації у ЄРПН. 

Інформаційним листом № 5 від 27.02.2020 року Державною податковою службою України надано платникам податків покрокову інструкцію стосовно дій суб’єкта господарювання, у разі блокування його ПН/РК.

У цьому ж листі податківці наводять приклад недобросовісного платника податків:

Підприємство імпортує товар, після сплати ПДВ на митниці продає його за готівку. В результаті підприємство отримує документи на податковий кредит в СЕА та готівку від реалізованої продукції (такий продаж відбувається без офіційного відображення цієї операції). Надалі сформований податковий кредит через мережу посередників використовується іншими платниками як «схемний» кредит для мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ. Кількість товарних позицій, як можуть використовуватися в схемах, є обмеженими категорією кінцевого споживання, адже не всі товари просто реалізуються за готівку. Тому шахраї через ланцюжок посередників роблять так званий «пересорт» – поставляють кінцевому бенефіціару саме той товар чи групу товарів, який відповідає специфіці його виробничого процесу. Бенефіціаром цієї схеми є цілком реальне підприємство, яке хоче мінімізувати податкове зобов’язання з ПДВ та базу для сплати податку на прибуток

 

ОСНОВНІ ДІЇ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ЗДІЙСНЕНІ З БОКУ ПЛАТНИКА ДЛЯ РОЗБЛОКУВАННЯ ПН/РК

Про те, що Державна податкова служба (ДПС) заблокувала ПН/РК, платник податків дізнається після отримання квитанції №1. У квитанції №1 зі статусом «Реєстрація зупинена» зазначається інформація щодо причин зупинення реєстрації ПН/РК, критерій ризиковості платника ПДВ та/або критерій ризиковості здійснення операцій.

Отримавши квитанцію №1 про зупинення ПН/РК, платник ПДВ має право подати повідомлення про надання пояснень щодо ПН/РК протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК. 

Комісія регіонального рівня розглядає подані пояснення та копії документів до зупинених ПН/РК протягом 5 робочих днів та приймає одне з рішень: про реєстрацію ПН/РК, після чого ПН/РК реєструється в ЄРПН за умови наявного ліміту або відмову в такій реєстрації.

У разі коли комісією регіонального рівня прийнято рішення про відмову в реєстрації ПН/РК, платник податку має право оскаржити таке рішення в адміністративному порядку, шляхом направлення протягом 10 робочих днів скарги з поясненнями та копіями документів до комісії центрального рівня. 

Комісія центрального рівня протягом 10 календарних днів розглядає скаргу з поясненнями та копіями документів та приймає одне з рішень: задовольняє скаргу та скасовує рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, після чого ПН/РК реєструється в ЄРПН за умови наявного ліміту або залишає скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН без змін. 

У разі, коли комісією центрального рівня залишено скаргу без задоволення та рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН без змін, платник податку має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку. У разі надходження рішення суду, яке набрало законної сили, про зобов’язання зареєструвати ПН/РК, такі ПН/РК підлягають реєстрації

 

БЛОКУВАННЯ ПН/РК НА ПІДСТАВІ КРИТЕРІЇВ РИЗИКОВОСТІ ПЛАТНИКА ПДВ

Якщо ПН/РК заблокована на підставі критеріїв ризикованості платника ПДВ, відповідно до Порядку № 1165, ДПС надсилає Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку.

Зверніть увагу! Платнику податку слід подбати про отримання Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку. Адже відповідно до п. 6 Порядку № 1165 платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення. Повідомлення платника про визнання його «ризиковим» поштою чи будь якими іншими засобами законодавством не передбачено. Саме тому задача суб’єкта господарювання – самостійно вчасно відстежити появу такого Рішення.

У разі отримання Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку ПН/РК, платник податку подає до органу ДПС Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Подати Повідомлення про подання інформації щодо невідповідності платника ПДВ критеріям ризиковості платника ПДВ можна як за одною ПН/РК, так і за декількома одночасно.

Після відправлення вказаного Повідомлення платник ПДВ знову отримує від ДПС Рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку. Наголосимо, що таке рішення платник податків так само має відслідкувати через електронний кабінет.

Рішення про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку може бути оскаржено в адміністративному та судовому порядку.

 

БЛОКУВАННЯ ПН/РК НА ПІДСТАВІ КРИТЕРІЇВ РИЗИКОВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

Якщо ПН/РК заблоковано на підставі критеріїв ризикованості здійснення операцій, платник ПДВ подає до податкового органу Таблицю даних платника ПДВ.

Зверніть увагу! Таблиця даних платника ПДВ може бути подана в момент реєстрації ПН/РК. Такі дії можуть попередити наступне зупинення ПН/РК.

 

Процедура подання таблиць даних платника ПДВ

Платник податку має право подати до контролюючого органу таблицю даних платника податку на додану вартість (ТПП), в якій зазначає КВЕД, коди товарів УКТЗЕД/ДКПП, що постачаються та/або придбаваються платником податку, ввозяться на митну територію України. 

Таблиця даних платника податку, подана платником податку: 

с/г товаровиробником, якого включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації; 

с/г товаровиробником, який станом на 31.12.2016 застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу України та/або на умовах оренди земельної ділянки, загальна площа яких становить не менше 200 га включно станом на 1 січня та які відображені у податковій звітності до 20 лютого п.р. (до 20 лютого враховується наявність таких ділянок за звітний період попереднього року) та у поданій ТПП зазначені відомості постачання (виготовлення) груп товарів УКТЗЕД 01,03,04,07,08,10,12; 

при умові що навантаження (по всіх податках та зборах, крім митних платежів) понад 2% та збільшення на коефіцієнт не перевищує 1,4 відносно до максимального значення обсягу постачання за останні 12 місяців. 

Таблиця даних платника податку, подана усіма іншими платниками податку розглядається комісією регіонального рівня протягом 5 робочих днів. 

У разі якщо до контролюючого органу надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації, в ТПП, яка врахована, в т.ч. в автоматичному режимі, комісія контролюючого органу має право прийняти рішення про неврахування такої ТПП. 

У разі надходження рішення суду, яке набрало законної сили, із зобов’язанням врахувати ТПП, така ТПП враховується.

 

Адреса

г. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 1-А, офіс 704

г. Київ, вул. Вацлава Гавела 6В, офіс 120

Лондон, Великобританія. 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1BN


Телефони

E-mail
ceo@lawrange.net