г. Днепр, пр. Д. Яворницкого, 1-А, оф. 704

Як податкова служба «ризикові» підприємства шукає

Законодавство дозволяє податковим органам відносити підприємства до переліку ризикових платників податків, якщо, на розсуд податківців, певне підприємство відповідає законодавчо закріпленим критеріям ризиковості платника податку. В даній статті з’ясуємо, які саме підприємства можуть бути включені до списку платників податків, що відповідають критеріям ризиковості.

Так, кожен платник податку, яким складено та/або подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну/розрахунок коригування (ПН/РК) перевіряється щодо відповідності критеріям ризиковості платника податку та показникам, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку. В свою чергу, податкова накладна/розрахунок коригування перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій.

Винятком є ПН/РК, які відповідають ознакам безумовної реєстрації. Такі ПН/РК не перевіряються щодо відповідності відображених у них операцій критеріям ризиковості здійснення операцій та їх реєстрація не зупиняється.

 

Отже, в яких випадках платник ПДВ може розраховувати на «імунітет» від блокування ПН/РК?

Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, встановлено такі ознаки безумовної реєстрації ПН/РК:

1) податкова накладна не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, звільненою від оподаткування;

2) обсяг постачання, зазначений платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування (крім розрахунків коригування, поданих для реєстрації в іншому місяці, ніж місяць, в якому вони складені), зареєстрованих у Реєстрі в поточному місяці, з урахуванням поданої для реєстрації в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування, становить менше 500 тис. гривень за умови, що обсяг постачання товарів/послуг, зазначений у них у поточному місяці за операціями з одним отримувачем – платником податку, не перевищує 50 тис. гривень, сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена у попередньому місяці, становить більше 20 тис. гривень, та керівник – посадова особа такого платника податку є особою, яка займає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників податку;

3) одночасно виконуються такі умови:

– загальна сума податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг), сплачена за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, платником податку та його відокремленими підрозділами, якими подано податкову накладну/розрахунок коригування на реєстрацію в Реєстрі, становить більше 1 млн. гривень;

– значення показника D, розрахованого згідно з цим підпунктом, становить більше 0,05. 

Показник D розраховується за такою формулою:

 

D= S/T,

 

де S – загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування, сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, платником податку та його відокремленими підрозділами;

T – загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0, 20 і 7 відсотків, зазначеними платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування;

 

-значення показника P є меншим, ніж значення, розраховане за такою формулою:

 

P = Pм х 1,4,

 

де P – сума податку на додану вартість, зазначена платником податку в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих у Реєстрі у звітному (податковому) періоді, з урахуванням поданої на реєстрацію в Реєстрі податкової накладної/розрахунку коригування;

Pм – найбільша місячна сума податку на додану вартість, зазначена у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих платником податку в Реєстрі за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено податкову накладну/розрахунок коригування.

 

Іншими словами, D і P — це показники-індикатори, за якими, зокрема, визначають, чи має ПН/РК ознаки безумовної реєстрації. Значення показників D та P відображаються в електронному кабінеті платнику податку (Показники СМКОР => Показники D та P).

 

4) у податковій накладній/розрахунку коригування відображена операція з товаром за кодом згідно з УКТЗЕД та/або послугою за кодом згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, які зазначені у таблиці даних платника податку, врахованій контролюючим органом.

 

Зверніть увагу! Вказані вище ознаки безумовної реєстрації ПН/РК не стосуються розрахунків коригування, складених у разі зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, та розрахунків коригування, складених на неплатника податку.

 

Коли реєстрація ПН/РК зупиняється?

Якщо за результатами перевірки ПН/РК не встановлено жодної з ознак безумовної реєстрації, податковим органом проводиться автоматизований моніторинг платника податків, яким складено ПН/РК.

У разі коли за результатами автоматизованого моніторингу такий платник податку відповідає хоча б одному критерію ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється.

Питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

У разі встановлення відповідності платника податку хоча б одному з критеріїв ризиковості платника податку комісією регіонального рівня приймається рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Включення платника податку до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, здійснюється в день проведення засідання комісії регіонального рівня та прийняття відповідного рішення.

Платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення

Набуття такого статусу для платника податків має вкрай обтяжливі наслідки. Насамперед, всі ПН/РК такого підприємства будуть «блокуватися». А складнощі з реєстрацією податкових накладних відповідно погіршать стосунки підприємства з контрагентами. 

 

Які конкретні причини зупинки реєстрації ПН/РК?

В деяких випадках ознаки «ризиковості» можна розгледіти неозброєним оком. Наприклад, компанію зареєстровано на номінального керівника або у податкової служби виникають сумніви щодо того, чи перебуває підприємство за адресою реєстрації та чи отримує поштову кореспонденцію.

Проте трапляється і безліч випадків, коли причина зупинки ПН/РК зовсім не зрозуміла, а податковий орган не квапиться детально пояснювати підприємству причини такого рішення та аргументувати необхідність обраних заходів.

Зазвичай в таких ситуаціях з’ясувати підстави включення підприємства до переліку «ризикових» не допомагають ні усні, ні письмові звернення до податкового органу. Тож доводиться звертатися до суду. Позитивним моментом безумовно є той факт, що суди у своїх рішеннях переважно стають на сторону платника податків. 

 

В той же час, податківцями було оприлюднено критерії, за якими пошукові комп’ютерні програми податкових органів відносять підприємства до категорії «ризикових».

Так, автоматизована «система раннього виявлення та припинення діяльності тіньового сектору економіки» виконує пошук, орієнтуючись на такі базові параметри як присутність у місцях масової реєстрації, невизначеність фактичного знаходження, вартість основних фондів.

Під час аналізу баз даних спеціалізовані програми шукають підприємства, які, ймовірно, можуть бути «податковими ямами» або «транзитами».

Зокрема, до «групи ризику» відносять платників, які перебувають у процедурі банкрутства, фактично знаходяться невідомо де, а юридичною адресою є місця масової реєстрації. 

«Коли підприємство, що знаходиться у процедурі банкрутства, раптом активно проводить фінансові операції, для нас пояснення тільки одне – це робиться для того, щоби, не платячи податків, незабаром зникнути», – таке пояснення надавав заступник голови ДПС України.

Крім того, враховується «податкова історія» засновників. Бувають випадки, коли людина, яка має за собою кілька десятків банкротів, знову реєструє підприємств. Такі підприємства безумовно беруться на контроль з першого дня роботи.

Також враховуються додаткові чинники – наприклад, мала кількість працюючих на підприємстві (до 5 осіб) та вартість основних фондів менше 10 тис. грн. або фактична їх відсутність.

 

Державна податкова служба України у відкритому доступі веде Реєстр податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена. Вказаний Реєстр оприлюднено на  офіційному веб-сайті ДПС, а також розміщено в Електронному кабінеті платника. Реєстр заблокованих ПН/РК покликаний забезпечити прозорість і публічність процесу розблокування.

Адреса

г. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького 1-А, офіс 704

г. Київ, вул. Вацлава Гавела 6В, офіс 120

Лондон, Великобританія. 39/5, Granton Crescent, Edinburgh, United Kingdom, EH5 1BN


Телефони

E-mail
ceo@lawrange.net