Як друга за величиною ВВП країна Євросоюзу Франція традиційно перебуває у полі зору інвесторів та підприємців із різних куточків планети. Крім розвиненої економіки ділових людей у ​​Франції приваблює сприятливе для бізнесу законодавче середовище, високий рівень соціальної захищеності населення, і як приємний «бонус» – зрівноважений середземноморський клімат.

 

Відкриття компанії у Франції може стати оптимальним кроком для виведення бізнесу на міжнародний рівень. Тим більше, складнощі юридичного оформлення компанії в країні готові взяти на себе експерти адвокатського об’єднання Lawrange. Базова вартість реєстрації компанії за нашої підтримки – 4500 EUR. У пакеті послуг з реєстрації бізнесу або окремо ми також займаємося оформленням корпоративних банківських рахунків у Франції. Вартість відкриття рахунку на компанію складає 1100 EUR.

 

 

Переваги відкриття компанії у Франції

 

Приваблива характеристика Франції як юрисдикції для бізнесу – це перспективи розвитку в різних галузях економіки. Серед оптимальних напрямків – HoReCa (готельно-ресторанний бізнес) та IT-послуги, туризм та логістика, ремонт обладнання та продаж алкоголю, інвестиції в нерухомість та виноробство.

 

До відома! Розвиваючи деякі види бізнесу можна розраховувати на податкові пільги. Наприклад, такі стимули для розвитку отримає «зелена» компанія, діяльність якої сприяє зниженню шкідливих викидів в атмосферу. Преференції в оподаткуванні надаються IT-фірмам.

Серед головних переваг Франції як країни для розвитку бізнесу:

 • хороша репутація держави у середовищі підприємців та вигідне територіальне розташування;
 • сучасна інфраструктура та висока платоспроможність населення;
 • доступна процедура оформлення незалежно від обраної організаційно-правової форми;
 • можливість отримання дозволу на проживання на три роки за карткою комерсанта (Carte de Commercant) за інвестиції в економіку від 300 000 EUR;
 • успішний досвід багатьох інвесторів-нерезидентів на французькому ринку.

 

 

Що потрібно для відкриття компанії у Франції?

 

Дрібниць при оформленні бізнесу не буває. Кожен крок на шляху відкриття компанії вимагає правильних рішень. Від вибору сфери діяльності залежить потреба у отриманні дозволів (ліцензій) чи відсутність такої потреби. Організаційно-правова форма впливає на оподаткування. Правильна організація бухгалтерського обліку мінімізує ризик підвищеного інтересу та санкцій з боку контролюючих органів.

 

Важливо! Щоб відкрити фірму у Франції, необхідно передусім заручитися юридичною підтримкою. І тоді не доведеться гаяти час на виправлення помилок, а також шкодувати про неправильно прийняті за незнанням рішення.

 

Зокрема, при відкритті фірми у Франції потрібно буде пройти:

 • відвідування податкової служби для реєстрації видів діяльності (податковий номер присвоюється при реєстрації, отримувати його окремо не потрібно), реєстраційного органу Centre des Formalités des Entreprises та торгового суду Greffe du Tribunal de Commerce, де розглядаються корпоративні спори;
 • оформлення рахунку в банку та внесення статутного капіталу – хоча вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу для більшості ОПФ відсутні, щоб забезпечити довіру банкірів бажано внести на рахунок 4 000 – 6 000 EUR, а потім використати ці гроші на потреби компанії;
 • отримання Extrait Kbis – виписки (сертифікату) з Торгово-промислового реєстру (RCS30), який відноситься до Registra national du commerce et des sociétés, а потім – розблокування на підставі даного документа рахунку в банку з депонованим статутним капіталом.

 

***Примітка: Виписка (сертифікат) KBIS з реєстру RCS є документом, що підтверджує факт існування компанії та містить відомості про цю юридичну особу. У виписці зазначається адреса зареєстрованого суб’єкта, напрями діяльності, дані про органи управління.

 

 

Форми компаній у Франції

 

Уявлення про організаційно-правові форми (ОПФ) ведення бізнесу у Франції слід отримати до реєстрації фірми, оскільки це важливо. Вибір ОПФ зумовлюється запланованими напрямами діяльності, кількістю співзасновників та схемами фінансування. Організаційна форма визначає наявність чи відсутність вимог до статутного капіталу, а також впливає на оподаткування.

 

Важливо! Ознайомтеся з інформацією нижче, а потім проконсультуйтеся з представниками АО Lawrange, щоб вибрати оптимальну форму організації під ваш бізнес.

 

У Франції, як і в інших юрисдикціях, бізнес можна вести як в статусі юридичної особи, так і в статусі індивідуального підприємця. Головна перевага індивідуального підприємництва полягає у свободі дій без потреби в узгодженні з партнерами, але головний мінус – особиста відповідальність за бізнес-зобов’язаннями та боргами. Водночас бізнесмен може вибрати режим EIRL (індивідуальний підприємець з обмеженою відповідальністю).

 

На відміну від індивідуального підприємця, активи юридичних осіб (компаній) відокремлені від особистих активів. І це головний плюс будь-якої з ОПФ компаній. У разі виникнення труднощів (якщо підприємець не припустився серйозних помилок в управлінні де-юре або де-факто) особисті активи будуть захищені від зазіхань кредиторів компанії. Але в деяких ОФП (наприклад, SNC) партнери несуть солідарну відповідальність за боргами компанії. Загальний мінус для юридичних осіб – це потреба в деяких вкладеннях для розвитку бізнесу відразу, а також дотримання вимог щодо звітності, аудиту тощо.

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю – SARL (Société à Responsabilité Limitée)

У першу чергу експерти АТ Lawrange рекомендують клієнтам розглядати саме цей варіант організації бізнесу. Як аналог ТОВ він підходить для малого та середнього бізнесу з невеликими капіталовкладеннями, зокрема – для комерційних проектів нерезидентів.

 

Характеристики SARL:

 • створюється товариство однією або кількома особами (юридичними чи фізичними), які відповідають за зобов’язаннями в межах зроблених внесків;
 • мінімально потрібен один директор та один акціонер;
 • директор – обов’язково громадянин Франції чи однієї з держав ЄС;
 • статутний капітал – від 1 EUR, розмір капіталу може безперешкодно встановлюватись у статутах;
 • необхідно мати місцеву зареєстровану адресу.

 

Увага! Серед аргументів на користь SARL:

 1. внесок у статутний капітал допускається замінювати наданням послуг або робіт, а також спеціальними знаннями;
 2. у випадку, якщо фірма у Франції веде успішну діяльність, можна розраховувати на отримання дозволу на проживання;
 3. після реєстрації статутним капіталом фірми можна користуватися на власний розсуд;
 4. для розвитку бізнесу можна отримувати кредити у французьких банківських установах.

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю з одним учасником – EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée)

Ця форма підприємництва – похідна від SARL. Але правила діяльності підприємства пристосовані до одного учасника.

 

Характеристики EURL:

 • створюється та управляється однією особою (збільшення кількості акціонерів допускається, але з переходом компанії в форму SARL);
 • дозволяється вибір схеми сплати податків – з прибутку підприємства або особистого доходу засновника;
 • відповідальність за зобов’язаннями фірми обмежується розміром внеску у статутний капітал;
 • потрібне ведення бухгалтерії та здавання звітності.

 

 

Акціонерне товариство – SA (Société Anonyme)

Є бізнес-структурою, яка повинна відповідати більш серйозним вимогам, ніж SARL. Цей варіант підходить для великого бізнесу.

 

Характеристики SA:

 • створюється мінімум 7-ма акціонерами (юридичними чи фізичними особами);
 • відповідальність акціонерів обмежується розміром внесків;
 • управління здійснюється Радою менеджерів (директорів), що включає від 3 до 24 членів (тільки фізичні особи);
 • статутний капітал – від 37 000 EUR, половина оплачується під час реєстрації, решта суми – протягом наступних п’яти років (капітал можна вносити у вигляді майна з дотриманням процедури експертної оцінки);
 • слід призначати зовнішнього аудитора та надавати щорічно аудиторську звітність.

 

 

Спрощене акціонерне товариство – SAS (Société par actions simplifiée)

Різновид закритого АТ, який відрізняється спрощеним адмініструванням. Така ОПФ підходить для підрозділів корпорацій (дочірніх компаній). Особливість полягає у мінімальній регламентації процедури прийняття рішень у законодавстві. Тому особливості управління регулюються статутом.

 

Характеристики SAS:

 • засновується одним або кількома акціонерами (якщо акціонер один, то таке уніперсональне підприємство називається одноосібне спрощене акціонерне товариство – Sociétépar Actions Simplifiées Unipersonnelle, SASU);
 • обов’язково повинен бути призначений голова правління (президент);
 • мінімальний розмір статутного капіталу законодавством не встановлений;
 • рішення збори акціонерів приймають на підставі статуту та регламентів;
 • контроль за управлінням здійснюється одним чи кількома бухгалтерами-ревізорами.

 

 

Повне товариство – SNC (La Société en nom collectif)

Так зване партнерство з необмеженою відповідальністю – наближається за правовою суттю до партнерств в Англії та інших юрисдикціях.

 

Характеристики SNC:

 • створюється мінімум двома членами (юридичними чи фізичними особами), гранична кількість партнерів законодавством не визначається;
 • мінімальний розмір статутного капіталу законодавством не встановлений;
 • акції не можуть вільно передаватись;
 • усі партнери несуть необмежену відповідальність за бізнес-зобов’язаннями та боргами;
 • один із керівників (директорів) має бути резидентом Євросоюзу.

 

 

Підготовка інформації та документів для реєстрації компанії

 

Щоб відкрити компанію у Франції, необхідно зібрати та обробити певну інформацію. Команда АО Lawrange розпочинає роботу після отримання від клієнта таких відомостей:

 1. двох-трьох варіантів найменування майбутньої фірми;
 2. запланованої структури підприємства – хто буде: а) бенефіціаром; б) акціонерами; в) директором;
 3. напрямків діяльності.

 

Реєстрація фірми здійснюється на підставі наступної документації:

 • копії паспортів засновників та директора;
 • підтвердження місця проживання засновників (квитанції на оплату комунальних послуг);
 • довідки про несудимість директора;
 • статуту компанії (готуємо ми);
 • документа, що підтверджує призначення директора (готуємо ми);
 • заяви про реєстрацію (заповнюємо ми);
 • квитанції про сплату держ. мита.

 

 

Етапи та строки відкриття компанії у Франції

 

Алгоритм реєстрації підприємства у Франції за підтримки АО Lawrange виглядає наступним чином:

 • Крок 1. Вибір назви компанії.

Запропоновані клієнтом варіанти найменування перевіряються на оригінальність та відповідність вимогам закону. Серед них визначається допустиме. Строк перевірки – не більш як один день. При цьому потрібне ім’я резервується.

 

 • Крок 2. Підготовка установчої документації.

Спочатку вирішується питання зі структурою бізнесу (організаційно-правовою формою) з урахуванням перспектив отримання податкових пільг та інших преференцій від держави. Потім відповідно до цієї структури формується статут (з перекладом французькою мовою). Також вирішується питання із юридичною адресою.

 

 • Крок 3. Відкриття рахунку у банку для внесення статутного капіталу.

Бажано депонувати на рахунок близько 5 000 EUR, навіть якщо у вимогах встановлений розмір статутного капіталу від 1 EUR. Гроші будуть доступні після подання до банку виписки (сертифікату) про реєстрацію компанії.

 

 • Крок 4. Внесення відомостей про підприємство до Торгово-промислового реєстру та Національного реєстру установ та підприємств.

Реєстрація фірми тягне за собою отримання номера платника податків. Також на компанію необхідно отримати свідоцтва про обов’язкове медичне страхування, страхування по старості для деяких спеціальностей та на оплату допомоги з материнства. Необхідно приєднатися до системи виплат сімейної допомоги. Якщо планується наймати персонал, подається заява до інспекції праці.

***Примітка: Окремо відвідувати податкову службу для проходження авторизації з оподаткування не потрібно. Після реєстрації фірми від цієї служби прийде вітальний лист, в якому буде вказаний ІПН.

 

 • Крок 5. Публікація повідомлення про відкриття фірми в офіційних ЗМІ.

Йдеться про такі спеціалізовані періодичні видання, як Le Figaro та Le Monde. Оприлюднюються відомості про види діяльності та короткий опис фірми.

 

 • Крок 6. Отримання виписки (сертифіката) Extrait Kbis.

Документ підтверджує успішне завершення реєстраційної процедури та містить реєстраційний номер, який далі використовується у всіх документах компанії. На підставі Kbis активується корпоративний рахунок із раніше внесеним статутним капіталом.

 

 • Крок 7. Отримання дозволів (ліцензій) на певні види діяльності.

 

Строки реєстрації компанії складають до 30 днів.

 

 

Відкриття рахунку на компанію у Франції

 

Банкіри Франції суворо дотримуються правил «знай свого клієнта» (know your customer) та вимог AML. Для відкриття рахунку слід: а) попередньо вивчити вимоги конкретного банку; б) зібрати необхідні документи та відомості; в) налагодити діалог із представниками банківської установи у правильному тоні.

 

Важливо! Експерти АО Lawrange знають про всі нюанси відкриття рахунків у Франції, тому допомагають клієнтам економити час та нерви.

 

Вартість послуг з відкриття рахунку у Франції складає 2500 EUR.

 

Базові умови оформлення та обслуговування рахунку наступні:

 1. Слід подати до банку: а) документ, що засвідчує особу; б) підтвердження адреси проживання у Франції чи іншій країні засновника компанії (підійде квитанція на комунальні послуги, орендний договір, довідка від нотаріуса про наявність нерухомості у Франції); в) підтвердження проживання у Франції (!) директора; г) статут підприємства; д) бізнес-план (якщо планується подавати запити на кредитування).
 2. За обслуговування комерційного рахунку необхідно сплачувати щомісяця близько 40 EUR.
 3. Строк відкриття корпоративного банківського рахунку варіює від двох до шести тижнів. Терміни збільшуються у тому випадку, коли банк прагне отримати від клієнта додаткову документацію та відомості.
 4. Часто банківський рахунок відкривається до реєстрації компанії для депонування статутного капіталу, а потім «розморожується» після отримання компанією Extrait Kbis. Але можливий варіант відкриття рахунку після реєстрації компанії.

 

 

Оподаткування юридичних осіб у Франції

 

За Францією закріпилася репутація країни із заплутаною системою оподаткування. При цьому функціонування такої податкової системи дозволяє ефективно наповнювати державний бюджет та забезпечувати високий рівень життя населення.

 

Важливо! З 1 січня 2022 року у Франції було знижено ставку корпоративного податку – з 26,5% до 25%. Ба більше, ставки корпоративного податку планується знижувати й надалі.

 

Стандартна ставка ПДВ у Франції становить 20%. Але при реалізації певної продукції або надання певних послуг ця ставка підвищується або знижується: 22% – на продаж предметів розкоші, 10% – при наданні транспортних послуг, веденні готельно-ресторанного бізнесу, показі театральних вистав та на продаж продуктів харчування, 5,5% – на продаж медичних виробів та книг, 2,1 % – при наданні медичних послуг.

 

Юридичними особами сплачується податок на приріст капіталу та податок на дивіденди. Ставки варіюють в залежності від низки чинників. Наприклад, 88% приросту капіталу звільняється від податку при відчуженні акцій, якщо вони перебували у володінні продавця протягом двох і більше років.

 

Якщо підприємство впроваджує нові технології, йде шляхом економії енергоресурсів та сировини, збільшує зайнятість у країні, забезпечує суттєві обсяги експорту за межами ЄС тощо, то може отримати від держави податкові пільги.

 

 

Висновки

 

Франція – не та країна, де можна заощадити на сплаті податків. Натомість це перспективний майданчик для виходу на найбажаніші ринки на планеті. Фірмі відразу забезпечується авторитет в очах контрагентів.

 

Останніми роками в країні простежується тенденція до спрощення та покращення оформлення та ведення бізнесу. Поступово знижується ставка корпоративного податку, і це чудово доповнює загальну картину лояльної до іноземного бізнесу країни з безмежними можливостями. Експерти АО Lawrange рекомендують відкриття компанії у Франції тим, хто обирає європейський престиж, статусність та готовність діяти в рамках суворо встановлених державою правил.

 

 

FAQ

 

Скільки коштує відкрити компанію у Франції?

Вартість пакету послуг з реєстрації юридичної особи у Франції за підтримки АО Lawrange складає 4500 EUR.

 

Хто може відкрити компанію у Франції?

Засновником фірми у Франції може бути громадянин будь-якої країни. Громадянство Франції або дозвіл на проживання в країні для організації бізнесу не потрібен. Єдиний нюанс – до пакета документів на реєстрацію компанії слід включити підтвердження адреси проживання (з тієї країни, де проживає засновник).

 

Чи може директором компанії у Франції стати нерезидент?

Директором (управляючим) юридичної особи у Франції може бути призначений лише громадянин Франції або однієї з країн Європейського Союзу. Щоправда, у деяких випадках допускаються винятки.

 

 

 

 

ЗАМОВИТИ РЕЄСТРАЦІЮ КОМПАНІЇ У ФРАНЦІЇ