Якщо вибирати юрисдикцію в Євросоюзі для реєстрації бізнесу, на користь Словаччини можна виділити чималий перелік аргументів. Активне зростання економіки поєднується зі зрозумілою та прийнятною для підприємництва податковою системою. Відповідно до Комерційного кодексу Словаччини, юридичні особи можуть засновуватися як громадянами країни, так і нерезидентами.

 

Відкриття компанії у Словаччині – це вихід на нові горизонти для бізнесу, а також можливість оптимізації оподаткування в рамках побудови структури холдингу або іншими шляхами. Допомогти із необхідними кроками для оформлення компанії у Словаччині готові експерти адвокатського об’єднання Lawrange. Вартість послуг реєстрації компанії у Словаччині – 2 499 EUR (сюди не входить апостилізування та переклад документів). Вартість відкриття рахунку на компанію в Словаччині становить від 1 000 EUR (погоджується окремо).

 

 

Особливості Словаччини як юрисдикції для бізнесу

 

Вступ Словаччини до Євросоюзу у 2004 році та входження держави до єврозони стало поштовхом до розвитку різних сфер економіки та фінансового сектору. При цьому ця країна Центральної Європи підтримує сприятливий інвестиційний клімат. Якщо іноземний інвестор бажає заснувати у Словаччині юридичну особу, то жодних перешкод на шляху до цього для нього не виникне.

 

До відома! Процедури реєстрації підприємства у країні можна здійснити через представників АО Lawrange без особистого візиту. Для цього знадобиться нотаріально оформлена довіреність.

 

В залежності від обраного виду діяльності для повноцінного початку роботи компанії можуть знадобитися додаткові кроки. По-перше, здійснення деяких видів бізнесу потребує ліцензії. Поряд із цим, існує близько 170 «вільних» видів діяльності. Для їх ведення додаткові дозволи не потрібні. По-друге, якщо планується проводити експортно-імпортні операції, знадобиться митна акредитація – реєстрація в EORI.

 

До відома! Великий перелік видів підприємницької діяльності включає торгова ліцензія. Однак у разі ведення ремісничої або деяких інших видів діяльності необхідно надати доказ професійної компетентності. Йдеться як про освіту, так і про досвід. Для деяких напрямів діяльності потрібні інші ліцензії. Приміром – на надання медичних послуг, на банківську справу, транспортування вантажів, проведення азартних ігор.

 

У більшості аспектів оформлення та ведення бізнесу у Словаччині зіставляється з підприємницькою діяльністю в інших країнах ЄС. Зокрема, йдеться про потребу для кожної зареєстрованої у Словаччині компанії готувати та подавати звітність. При цьому звітний період у країні за загальним правилом збігається з календарним роком. Правила формування та подання звітності для юридичних осіб у Словаччині відзначаються простотою, тому їхнє дотримання зазвичай не потребує надмірних зусиль.

 

 

Переваги відкриття компанії у Словаччині

 

Якщо ви сумніваєтеся у виборі Словаччини для відкриття своєї зарубіжної компанії, пропонуємо розглянути головні аргументи на користь цієї країни:

 1. вигідне для міжнародної торгівлі географічне положення;
 2. необмежений доступ до ринку та контрагентів у Євросоюзі;
 3. наявність кваліфікованої робочої сили з якісною освітою;
 4. нижчі, ніж у багатьох інших державах ЄС, витрати на оплату праці;
 5. сприятливе для підприємництва оподаткування, особливо – для малого бізнесу (якщо оборот компанії на рік становить менш як 100 000 євро, то така компанія сплачує податок на прибуток за зниженою ставкою 15%);
 6. високий рівень розвитку інфраструктури;
 7. наявність угод про уникнення подвійного оподаткування з десятками країн світу;
 8. підприємцю можна відносно просто та за короткий період отримати дозвіл на проживання (а це посвідка на проживання у Європейському Союзі);
 9. країна підходить для розвитку стартапів та високоризикованих напрямків діяльності (наприклад, для трейдингу).

 

 

Типи компаній у Словаччині

 

Відповідно до Комерційного кодексу Словаччини, вимоги до розміру статутного капіталу, переліку необхідних документів та інших умов при організації підприємства залежать від його організаційно-правової форми (ОПФ).

 

Іноземним компаніям у Словацькій Республіці дозволяється реєструвати: а) філії; б) дочірні підприємства та в) представництва. Вибір ОПФ залежить від стратегій та потреб розвитку бізнесу.

 

До відома! Представництво (organizačná složka) не має правосуб’єктності. Юридична особа внаслідок реєстрації представництва не виникає.

 

Якщо виділяти суб’єкти господарювання у Словаччині, наділені правосуб’єктністю, то це: по-перше, індивідуальний (приватний) підприємець – živnostník, samostatne zárobkovo činна людина (SZČO), та по-друге, різні форми компаній.

 

Розглянемо найпоширеніші організаційно-правові форми бізнесу у Словаччині!

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю – S.R.O., spoločnosť s ručením obmedzeným

Підприємцям, які бажають стартувати зі своїм бізнесом у Словаччині, експерти АО Lawrange радять у першочерговому порядку придивитися до цієї організаційно-правової форми. Це оптимальний варіант для малого та середнього бізнесу. Абсолютна більшість (більше 95%) господарських товариств у країні ведуть свою діяльність у цій формі.

 

Характеристики S.R.O.:

 • створюється як фізичними, так і юридичними особами;
 • розмір статутного капіталу – мінімум 5 000 євро, від кожного учасника внесок має становити мінімум 750 євро (15% від 5 000 євро), для участі у бізнесі з часткою менш як 15% слід збільшити розмір статутного капіталу;
 • до подання заяви про реєстрацію необхідно внести не менш як 30% від кожного внеску учасника, але не менш як 50% від мінімального статутного капіталу;
 • учасником не може бути особа із податковим боргом;
 • компанія відповідає за зобов’язаннями та боргами всім своїм майном;
 • відповідальність учасників обмежується внеском у статутний капітал;
 • мінімальна кількість учасників – 1, гранична кількість – 50 (для більшої кількості учасників призначені A.S. та J.A.S.);
 • вищий орган управління підприємством – загальні збори акціонерів;
 • через збори призначається виконавчий директор – обов’язково резидент Словаччини чи громадянин однієї з держав Європейського Союзу;
 • у структурі органів управління також можна передбачити наглядову раду (для контролю за діяльністю директора та підготовки звітів перед загальними зборами).

 

***Примітка: Переважно при створенні S.R.O. статутний капітал вноситься у мінімально допустимому розмірі. Сенс збільшувати капітал крім випадків зменшення частки учасника відсутній.

 

 

Акціонерне товариство – A.S., akciová společnost

Якщо S.R.O. підходить під малий та середній бізнес, акціонерне товариство – це оптимальний варіант для великих підприємств. За аналогією з іншими юрисдикціями акціонерні товариства у Словаччині бувають: а) публічні (verejnі) та б) непублічні (súkromné), що закріплюється Торговим кодексом.

 

***Примітка: Незалежно від типу акціонерного товариства у всіх нормативних актах та офіційних документах використовується лише одне позначення – A.S.

 

Публічні АТ мають право розміщувати частину акцій на фондовому ринку в Єврозоні. Подібним чином акції передаються без обмежень – статутний капітал зростає.

 

Характеристики A.S.:

 • засновувати акціонерне товариство має право мінімум один учасник, якщо це юридична особа, і мінімум два учасники, якщо це фізичні особи;
 • щоб відкрити фірму в Словаччині у формі акціонерного товариства, розмір статутного капіталу має становити щонайменше 25 000 євро;
 • весь капітал ділитися на певну кількість акцій, для яких встановлено номінальну вартість (при цьому ринкова ціна акцій часто відрізняється від номінальної);
 • відповідальність акціонерів обмежується вартістю акцій, якими вони володіють (при цьому акціонери не мають права виставляти вимогу повернути інвестиції в компанію);
 • управляється A.S. загальними зборами (valné shromaždenie), наглядовою радою (dozorná rada) та радою директорів (predstavenstvo);
 • вищий орган управління – загальні збори;
 • до складу наглядової ради (контрольного органу) повинні входити щонайменше 3 особи;
 • директор може бути один (кількість директорів визначається статутом).

 

Увага! На відміну від S.R.O., яке може зареєструвати лише одна людина, відкриття A.S. вимагає участі щонайменше 4-х осіб. До мінусів також слід віднести вищу ціну реєстрації та істотніші витрати часу на оформлення документів, ніж у випадку з ТОВ. Ба більше, складнощі виникатимуть і вже у процесі роботи. Наприклад, майже для будь-якої зміни у правовому статусі товариства доведеться відвідувати нотаріуса, використовувати нотаріальний протокол вартістю кілька сотень євро.

 

 

Просте акціонерне товариство – J.A.S., jednoduchá spoločnosť na akcie

З’явилася ця організаційно-правова форма ведення бізнесу відносно нещодавно – 2017-го. Це проміжна ланка між АТ та ТОВ. Найкраще підійде така форма ведення бізнесу для стартапів. Йдеться про структуру, де є: а) автор ідеї; б) інвестор; в) акціонер, який приєднався пізніше. J.A.S. дає можливість оптимально врегулювати відносини між цими сторонами.

 

Характеристики J.A.S.:

 • допускається заснування товариства одним учасником (на відміну від класичного АТ, де потрібне залучення щонайменше чотирьох акціонерів);
 • розмір статутного капіталу – від 1 євро, вартість однієї акції – від 1 цента;
 • допускається участь особи із податковим боргом;
 • за різними акціями товариства закріплюються різні права, а також поєднання прав (наприклад, йдеться про акції з правом голосу або без права голосу, з правом на отримання дивідендів або з правом на дивіденди у подвоєному розмірі, з правом на відомості про діяльність або без такого права);
 • статутом можна встановити заборону на продаж акцій або втрату певних прав після продажу;
 • можна обійтися без формування наглядової ради;
 • зміну акціонерів не потрібно фіксувати у торговому реєстрі.

 

***Примітка: Якщо ви схиляєтеся до J.A.S. для оформлення свого бізнесу у Словаччині, то маєте врахувати два моменти. По-перше, реєстрація J.A.S. обходиться дорожче, ніж оформлення документів на S.R.O. По-друге, процедура займає більше часу – близько п’яти тижнів.

 

 

Повне товариство (генеральне партнерство) – V.O.S., verejná obchodná spoločnosť

Аналог партнерств у інших юрисдикціях. У повному товаристві партнери відповідають за зобов’язаннями та боргами бізнесу порівну особистими активами. Управлінські рішення приймаються разом, якщо інше не встановлено партнерською угодою.

 

 

Командитне товариство (партнерство з обмеженою відповідальністю) – K.S., komanditná spoločnosť

На відміну від генерального партнерства в структуру учасників K.S. входять командитні партнери – особи, відповідальність яких за зобов’язаннями компанії обмежена внеском у капітал. Формують такі бізнес-суб’єкти як мінімум два члени: генеральний та мовчазний партнер.

 

 

Документи та відомості для створення компанії

 

Для подання до органу реєстрації готуються:

 1. копії посвідчень особи (паспортів) засновників та директорів – нотаріально засвідчені;
 2. інформація про постійне місце проживання цих осіб (найзручніше для підтвердження адреси проживання використовувати квитанції з оплати комунальних послуг);
 3. якщо засновник один – офіційна заява про те, що він не володіє більш ніж трьома іншими компаніями у Словаччині;
 4. якщо засновник є юридичною особою – витяг з комерційного реєстру не старший трьох місяців;
 5. довідки про несудимість засновників – не старші трьох місяців;
 6. для підтвердження місцевої присутності (юридичної адреси) – договір оренди та правовстановлюючий документ (свідоцтв про право власності) на приміщення;
 7. унікальне найменування фірми (попередньо перевіряється);
 8. перелік видів діяльності, які планується здійснювати, включно – які потребують ліцензування;
 9. опціонально для деяких організаційно-правових форм бізнесу – довідка із податкових органів про відсутність заборгованості з податків у партнерів.

 

Представники АО Lawrange займаються також вирішенням таких питань, як розробка та нотаріальне засвідчення статуту та установчого договору фірми, внесення статутного капіталу на рахунок у банку та оплата реєстраційного збору.

 

***Примітка: Деякі документи зі списку попередньо повинні бути перекладені словацькою мовою та засвідчені державним присяжним (судовим) перекладачем. Вартість перекладу із завіренням у присяжного перекладача складає 25 євро за одну сторінку А4 (кількість символів не враховується).

 

 

Як зареєструвати свою компанію у Словаччині: етапи

 

Етап 1. Підготовка документів та інформації.

Вибирається, погоджується та резервується найменування фірми, визначаються види діяльності та організаційно-правова форма, вирішується питання з юридичною адресою та директором, готується статут.

 

Етап 2. Засвідчення установчих документів у нотаріуса.

Обов’язкова потреба в поїздці до Словаччини для засновника відсутня. Підписи засвідчуються у словацькому посольстві або апостилізуються у місцевого нотаріуса. Але якщо ви цього захочете, ми можемо організувати для вас візит до Словаччини.

 

Етап 3. Відкриття тимчасового рахунки банку для внесення статутного капіталу.

На оформлений рахунок вноситься необхідна сума залежно від обраної організаційно-правової форми. Банк виходячи з цього видає відповідну довідку.

 

Етап 4. Подання документів на реєстрацію фірми.

Повний пакет зібраної документації подається для реєстрації фірми в державний торговий реєстр. Результат процедури – отримання витягу з торгового реєстру. Також подаються заявки в податкову та митну (якщо це необхідно) службу, в соц. служби та орган ліцензування (Бюро ліцензування торгівлі).

 

Етап 5. Відкриття поточного корпоративного рахунку у банку.

При оформленні рахунку має бути присутнім директор компанії. Як варіант, рахунок на словацьку фірму можна відкрити в якійсь іншій державі ЄС (але така практика мало поширена).

 

Строки реєстрації складають близько трьох тижнів з моменту подання повного пакета документації до органу реєстрації.

 

 

Оподаткування у Словаччині

 

На відміну від ряду престижних юрисдикцій ЄС система оподаткування бізнесу в Словаччині не характеризується складністю та заплутаністю. Однак, якщо ви плануєте відкриття фірми в Словаччині, у податках необхідно розібратися.

 

Зокрема, юридичними особами у країні сплачуються такі податки:

 • податок на додану вартість (ПДВ):
  • стандартна ставка – 20% для більшості товарів та послуг;
  • знижена ставка – 10% для медичної продукції та продуктів харчування;
  • нульова ставка – 0%, тобто звільнення від ПДВ, для деяких страхових та фінансових послуг;
 • корпоративний податок:
  • базова ставка – 21%;
  • знижена ставка – 15% для фірм, чий оборот на рік не перевищує 100 тисяч євро;
 • податок на дивіденди – 35%;
 • податок на приріст капіталу – відсутній.

 

 

Переваги співпраці з Lawrange

 

Протягом більш ніж 10 років адвокатське об’єднання Lawrange спеціалізується на реєстрації та юридичному супроводі міжнародного бізнесу. За цей час нам вдалося вибудувати мережу партнерів у різних країнах світу. Цим партнерам ми повністю довіряємо, і можемо впевнено гарантувати виконання ними всіх запитів наших клієнтів.

 

Зокрема, наша компанія тісно співпрацює з партнерами у Словаччині, що забезпечує швидке та професійне вирішення всього комплексу питань, що виникають на старті бізнесу, питання з юридичною адресою, номінальним директором та відкриття рахунку у місцевому банку. Ба більше, за необхідності при нашій підтримці можна налагодити юридичний та бухгалтерський супровід вашої фірми після реєстрації. Йдеться про надання послуг з бухгалтерського обліку та здачі обов’язкової звітності, декларування ПДВ, адміністрування зарплати, подання статистичної інформації тощо.

 

 

Висновки

 

Відкрити компанію в Словаччині – це завдання, яке можна вирішити у стислий термін та з мінімальними грошовими витратами. Варіативність організаційно-правових форм ведення бізнесу за законодавством дає можливість підібрати оптимальну структуру за будь-яких нюансів та запитів підприємця. Стандартні вимоги щодо ліцензування, постановки на облік до податкової та митної служби цілком здійсненні. Як і ведення бухгалтерського обліку. Як реєстрація, так і обслуговування фірми обходиться дешевше, ніж у інших країнах ЄС.

 

Експерти АО Lawrange мають необхідний досвід для максимально швидкого закриття питання з реєстрацією фірми. Вже за два-три тижні після подачі документів ви зможете повноцінно запускати свій бізнес у роботу. А ми зі свого боку гарантуємо конфіденційність та щире сприяння вашим інтересам на всіх етапах нашої співпраці.

 

 

FAQ

 

Які документи необхідні для реєстрації компанії в Словаччині?

Конкретний список документів на реєстрацію фірми ми надішлемо вам після укладання угоди про співпрацю. Орієнтовно знадобиться паспорт, квитанції на комунальні послуги (для підтвердження адреси проживання), довідка про несудимість.

 

Чи можна зареєструвати компанію у Словаччині нерезиденту?

Так, учасником юридичної особи у Словаччині (незалежно від організаційно-правової форми) може бути громадянин будь-якої держави. Проте директором (управляючим) фірми у Словаччині можна призначити лише резидента Словаччини чи громадянина однієї з держав Європейського Союзу.

 

Скільки коштує відкрити компанію у Словаччині?

Базова вартість послуг від АО Lawrange стартує від 2 499 EUR. При цьому частина послуг до цієї базової вартості не включена, і повинна оплачуватись окремо.

 

 

 

 

 

ЗАМОВИТИ РЕЄСТРАЦІЮ КОМПАНІЇ У СЛОВАЧЧІ