ДІЯ СІТІ

Дія City — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який дозволить створити в Україні найпотужніший IT-хаб у Центральній та Східній Європі. Передбачається, що набуття статусу резидента Дія Сіті надасть низку переваг для ІТішників: податкове навантаження в 5 разів менше ніж за загальною системою, спеціальний статус у кримінальному процесі та багато іншого.

В уряді очікують, що завдяки спеціальному сприятливому для галузі режиму ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни (проти нинішніх близько 4%), а також зростуть доходи галузі та кількість робочих місць.

 

Законодавча база Дія Сіті складається з трьох частин:

 • Загальна – основні принципи роботи Дія Сіті, викладені у Законі № 4303. Перехідними положеннями проекту Закону пропонується внести численні зміни до низки законів, зокрема Ци вільного кодексу України, Кодексу законів про працю, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та ін.
 • Податкова – нові спеціальні режими оподаткування для ІТ-компаній та працівників ІТ-індустрії (проект Закону № 5373)
 • Правоохоронна – нова процедура взаємодії правоохоронних органів з резидентами Дія Сіті. Готується так званий законопроект «Маски-шоу стоп-3», спрямований на захист ІТ-спільноти від свавілля та тиску з боку правоохоронних органів (проект Закону № 2704).

 

Далі більш детально про кожну з частин.

 

Закон України
«Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»
№ 4303 – 11.08.2021 підписано Президентом, оприлюднений 13.08.2021

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування (з 14.08.2021), крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму «Дія Сіті»). Цей пункт набирає чинності через 6 місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

 

Загальними засадами правового режиму Дія Сіті є:

 1. свобода діяльності – наявність у всіх резидентів Дія Сіті права самостійно провадити господарську діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з третіми особами з урахуванням положень цього Закону, а також наявність у фахівців права самостійно здійснювати будь-яку не заборонену законом діяльність, права обирати форми організації такої діяльності та форми співпраці з іншими особами;
 2. невтручання – невтручання держави, державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність резидентів Дія Сіті, якщо така діяльність здійснюється в межах цього Закону та іншого законодавства України;
 3. презумпція правомірності діяльності резидентів Дія Сіті -я прийняття рішення на користь резидентів Дія Сіті або заявників у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків резидентів Дія Сіті або заявників, або держави, або державних органів чи органів місцевого самоврядування, або їх посадових осіб;
 4. стабільність – гарантія державою збереження правового режиму Дія Сіті та стабільності його умов, передбачених цим Законом та законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, протягом строку, визначеного цим Законом, включаючи недопустимість обмеження чи звуження змісту прав та гарантій, передбачених правовим режимом Дія Сіті, а також недопустимість збільшення регуляторного навантаження на резидентів Дія Сіті протягом такого строку. Правовий режим Дія Сіті відповідно до цього Закону встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті. Протягом 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті держава гарантує резидентам Дія Сіті чинність правового режиму Дія Сіті та стабільність його умов, визначених цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, а також додержання прав і законних інтересів резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців. Якщо протягом цього строку законодавством буде встановлено інші норми, ніж передбачені цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті та залучених ними фахівців, які передбачатимуть більш сприятливі умови ведення діяльності та/або зменшуватимуть розмір податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, або скасовуватимуть їх, пом’якшуватимуть чи скасовуватимуть відповідальність резидента Дія Сіті та/або залучених ним фахівців, або в інший спосіб покращуватимуть їх становище, до резидента Дія Сіті та залучених ним фахівців мають застосовуватися такі інші норми.
 5. формальний характер процедури набуття статусу резидента Дія Сітівідсутність вимог щодо отримання спеціальних дозволів, ліцензування чи здійснення заходів державного нагляду (контролю) для подання та розгляду заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті і внесення інформації про заявника до реєстру Дія Сіті;
 6. добровільність резидентства в Дія Сітінеприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія Сіті.

 

Тобто, варто підкреслити, що система Дія Сіті є лише альтернативою чинним умовам роботи галузі, приєднання або “резидентство” в ній є добровільним, а примус до переходу у Дія Сіті заборонено.

 

Так само, Закон не передбачає заборон на зовнішньоекономічну діяльність українських IT-спеціалістів. За фрілансерами, які хочуть працювати на компанії в рамках спецрежиму, зберігається можливість працювати на іноземні компанії.

 

РЕЗИДЕНТИ ДІЯ СІТІ

Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності, яка відповідає всім таким вимогам:

 1. здійснює один або кілька видів діяльності, визначених частиною четвертою цієї статті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;
 2. розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам, починаючи з календарного місяця, наступного за календарним місяцем, в якому набуто статус резидента Дія Сіті, кожного календарного місяця становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Національним банком України станом на перше число відповідного календарного місяця;
 3. середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів юридичної особи (у разі залучення) за підсумками кожного календарного місяця, починаючи з наступного за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менше дев’яти осіб;
 4. сума кваліфікованого доходу юридичної особи (тобто отриманого у результаті здійснення видів діяльності, передбачених частиною четвертою статті 5 цього Закону), отриманого за перших три календарних місяці, наступні за календарним місяцем, в якому юридичною особою набуто статус резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми її загального доходу за такий період, а сума кваліфікованого доходу, отриманого за кожен календарний рік перебування у статусі резидента Дія Сіті, становить не менш як 90 відсотків суми загального доходу юридичної особи за той самий період (за наявності загального доходу);
 5. щодо юридичної особи відсутні обставини, передбачені частиною другою цієї статті.

Отже, юридична особа, яка зареєстрована на території та/або відповідно до законодавства іноземної держави, не може бути резидентом Дія Сіті (п. 1 ч. 2 ст. 5 Закону). Це є основним те першочерговим критерієм для набуття статусу резидента Дія Сіті та має на меті стимулювання ІТ-компанії провадити свою діяльність на території України. При цьому, набуття статусу резидента Дія Сіті за цим Законом є добровільним. Для набуття статусу резидента Дія Сіті юридична особа має звернутися до уповноваженого органу із заявою в порядку, визначеному цим Законом.

 

Кваліфіковані види діяльності Дія Сіті:

 1. комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткованням
 2. видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення, що включає:
 3. надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі “онлайн” та надання веб-послуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу;
 4. освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документації;
 5. оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність веб-порталів,
 6. дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
 7. проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів;
 8. діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;
 9. діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
 10. забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється; розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж); оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій; планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних); надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта; надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем (мереж); проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки;
 11. діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп’ютеризованих систем управління;
 12. інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Процедура набуття статусу резидента Дія Сіті, втрати цього статусу, оскарження рішення уповноваженого органу про втрату статусу резидента Дія Сіті – статті 6-11 Закону.

 

Обов’язки резидента Дія Сіті:

 1. 1. забезпечити безперервну та повну відповідність усім вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, протягом усього строку резидентства;
 2. подати до уповноваженого органу не пізніш як в останній день шостого календарного місяця, наступного за календарним місяцем, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті:
  1. звіт про відповідність усім вимогам, визначеним частиною першою статті 5 цього Закону (у разі набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону – вимогам, визначеним пунктами 1, 4 і 5 частини першої та пунктом 3 частини третьої статті 5 цього Закону), за підсумками трьох повних календарних місяців, наступних за місяцем, у якому набуто статус резидента Дія Сіті (початковий звіт про відповідність);
  2. незалежний висновок, наданий суб’єктом аудиторської діяльності за підсумками перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його початковому звіті про відповідність (не застосовується до резидентів Дія Сіті, які набули такий статус відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону).
 3. щороку не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, подавати до уповноваженого органу звіт про відповідність вимогам, визначеним статтею 5 цього Закону, за період з 1 січня до 31 грудня попереднього календарного року (річний звіт про відповідність). Перший річний звіт про відповідність подається за період з дня набуття статусу резидента Дія Сіті до 31 грудня відповідного календарного року. До річного звіту про відповідність додається незалежний висновок, поданий суб’єктом аудиторської діяльності за результатами перевірки тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його річному звіті про відповідність.

 

ПРАЦІВНИКИ ТА ГІГ-СПЕЦІАЛІСТИ РЕЗИДЕНТА ДІЯ СІТІ

Для провадження господарської діяльності резидент Дія Сіті має право залучати працівників на підставі трудових договорів (контрактів), гіг-спеціалістів – на підставі гіг-контрактів відповідно до цього Закону, а також підрядників та виконавців, у тому числі фізичних осіб – підприємців, – на підставі інших цивільно-правових чи господарсько-правових договорів у порядку, визначеному законодавством (ч. 4 ст. 4 Закону).

 

Тобто резидента Дія Сіті не зобов’язують укладати виключно гіг-контракти, а залишають можливість укладати звичайні цивільно-правові договори (надання послуг, виконання робіт) із ФОПами або трудові контракти з працівниками.

 

Гіг-контракт – цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V цього Закону;

 

Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі.

Цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.

 

Послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема функцій головного інженера, відповідальної особи, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх оброблення.

 

Укладення та виконання гіг-контракту не є здійсненням підприємницької чи іншої господарської діяльності гіг-спеціаліста.

 

За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, укладення та/або виконання гіг-контракту не може вважатися вступом у трудові відносини.

 

Спори між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті розглядаються в порядку цивільного судочинства.

 

Переваги гіг-контракту

 • гіг-контракт не є трудовими відносинами, до нього не застосовуються положення Кодексу законів про працю;
 • це форма цивільно-правового договору, сторони врегульовують відносини між собою та фіксують домовленості в контракті;
 • має гнучкість моделі з ФОП в поєднанні з соціальними гарантіями.

 

Строк дії та припинення гіг-контракту (стаття 18 Закону)

 1. Гіг-контракт укладається на невизначений строк, якщо інший строк не встановлений сторонами гіг-контракту чи законом.
 2. У разі продовження виконання гіг-контракту обома його сторонами після закінчення строку його дії гіг-контракт вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо інше не передбачено гіг-контрактом чи законом.
 3. Гіг-контракт припиняється за однієї з таких підстав:
  1. угода сторін;
  2. закінчення строку дії гіг-контракту;
  3. одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту;
  4. одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту;
  5. втрата статусу резидента Дія Сіті;
  6. підстави, передбачені гіг-контрактом.

 

Винагорода гіг-спеціаліста (стаття 19 Закону)

За виконані протягом місяця роботи (надані послуги) гіг-спеціалісту виплачується винагорода у розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті з урахуванням положень цього Закону. Розмір винагороди за гіг-контрактом може встановлюватися за період або розраховуватися залежно від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) чи кількості часу, витраченого на їх виконання (надання).

 

Гіг-контракт може передбачати збільшення розміру винагороди за гіг-контрактом, за умови досягнення певних показників якості та інших характеристик виконаних робіт (наданих послуг), їх дострокового виконання (надання) тощо.

 

Гіг-контрактом може бути обумовлено збільшення розміру винагороди обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).

 

Розмір винагороди в гіг-контракті може визначатися в іноземній валюті.

 

Резидент Дія Сіті не може встановлювати відповідальність гіг-спеціаліста у вигляді відрахувань чи зменшення розміру винагороди, визначеної гіг-контрактом, крім компенсації та випадків покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, завдану майну резидента Дія Сіті з вини гіг-спеціаліста. У разі покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду сума щомісячних відрахувань не може перевищувати 20 відсотків місячної винагороди гіг-спеціаліста.

 

Умови виконання робіт – визначаються у гіг-контракті (зокрема, місце виконання робіт).

 

Час виконання завдань (стаття 21 Закону)

Сторони гіг-контракту можуть погодити кількість годин на день та/або на тиждень для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг), загальна кількість яких не може перевищувати 8 та 40 годин відповідно. За відсутності домовленості сторін щодо визначеної кількості годин вважається, що гіг-спеціаліст виконує роботи (надає послуги) протягом 40 годин на тиждень.

Сторони гіг-контракту можуть погодити умову щодо ненормованого часу для виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом за однієї з таких умов:

 1. точний час для виконання гіг-спеціалістом робіт (надання послуг) визначити неможливо;
 2. гіг-контракт надає гіг-спеціалісту право самостійно планувати свій час для виконання робіт (надання послуг);
 3. виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактом вимагає підвищеного рівня ініціативності гіг-спеціаліста, що передбачає періодичне виконання робіт (надання послуг) надурочно без окремих вказівок резидента Дія Сіті про це.

 

У таких випадках до робіт (послуг) гіг-спеціаліста не застосовується визначена частиною першою цієї статті норма щодо обмеження тривалості часу виконання робіт (надання послуг).

 

Час відпочинку (стаття 21 Закону)

Гіг-спеціаліст має право на щорічну оплачувану перерву (по суті це відпустка) у виконанні робіт (наданні послуг) тривалістю 17 робочих днів, якщо гіг-контрактом не визначено більшу тривалість такої перерви.

 

Гіг-спеціаліст може реалізувати своє право на щорічну оплачувану перерву у виконанні робіт (наданні послуг) лише після спливу шести безперервних місяців виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактом, якщо гіг-контрактом не визначено коротший строк.

 

Щорічна оплачувана перерва у виконанні робіт (наданні послуг) на розсуд гіг-спеціаліста може бути поділена на частини будь-якої тривалості.
Витрати, пов’язані з оплатою щорічної оплачуваної перерви у виконанні робіт (наданні послуг), здійснюються за рахунок коштів резидента Дія Сіті у порядку, визначеному гіг-контрактом.

 

Соціальні гарантії гіг-спеціалістів (стаття 22 Закону)

 • Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, що надається в порядку та розмірах, передбачених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
 • Перерва у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • Виплата допомоги по вагітності та пологах в порядку, передбаченому Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
 • Заборона односторонньої відмови резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період вагітності гіг-спеціаліста та протягом перерви у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами.
 • Заборона односторонньої відмови резидента Дія Сіті від гіг-контракту у період тимчасової непрацездатності гіг-спеціаліста, крім випадку тимчасової непрацездатності, що безперервно триває більше одного місяця.

 

Права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту (стаття 24 Закону)

Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать гіг-спеціалісту, який створив такий об’єкт.

 

Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений гіг-спеціалістом у зв’язку з виконанням гіг-контракту, належать резиденту Дія Сіті, який є замовником за таким гіг-контрактом, якщо інше не передбачено гіг-контрактом. Резидент Дія Сіті, який є замовником за гіг-контрактом, набуває майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту, в момент, наступний за створенням такого твору, якщо інше не встановлено гіг-контрактом.

 

Що відбувається з гіг-контрактом після виходу з Дія Сіті?

У разі втрати особою статусу резидента Дія Сіті гіг-контракт вважається припиненим в останній день третього календарного місяця, що слідує за календарним місяцем, в якому внесено запис про втрату статусу резидента Дія Сіті до реєстру Дія Сіті, якщо гіг-контрактом не встановлено менший строк та якщо гіг-контракт не припинено раніше з іншої підстави.

 

Цей строк передбачений для того, щоб сторони могли визначитися із подальшими кроками і укласти договір з ФОП або трудовий договір, або іншу зручну форму співпраці.

 

Договір про нерозголошення

За договором про нерозголошення фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю та/або іншу конфіденційну інформацію резидента Дія Сіті або стосовно резидента Дія Сіті.

 

Договір про нерозголошення укладається у письмовій формі, може бути безвідплатним та передбачати виплату компенсації у разі його порушення.

 

Істотними умовами договору про нерозголошення є:

 1. строк, протягом якого фахівець або інша особа зобов’язується не розголошувати інформацію з обмеженим доступом резидента Дія Сіті або стосовно резидента Дія Сіті;
 2. визначення інформації, на яку поширюється зобов’язання про нерозголошення.
  Положення законодавства про працю не поширюються на договір про нерозголошення, укладений із працівником резидента Дія Сіті.

 

Договір про утримання від вчинення конкурентних дій

Договір, за яким фахівець зобов’язується утримуватися від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті, є відплатним та вчиняється в письмовій формі.

 

Істотними умовами договору про утримання фахівцем від вчинення конкурентних дій щодо резидента Дія Сіті є:

 

 1. строк зобов’язання, що припиняється не пізніше спливу 12 місяців з дня припинення трудових, цивільно-правових чи господарсько-правових відносин між фахівцем та резидентом Дія Сіті;
 2. територія, на яку поширюється дія зобов’язання;
 3. вичерпний перелік видів діяльності, що вважаються конкуруючою діяльністю, та/або осіб, які здійснюють конкуруючу діяльність;
 4. матеріальні блага, які фахівець отримує у відплату за зобов’язання утримуватися від вчинення конкурентних дій.

 

Договір про утримання від вчинення конкурентних дій, що не відповідає вищенаведеним вимогам, є нікчемним.

 

Відмова від укладення договору про утримання від вчинення конкурентних дій не може бути підставою для припинення трудового договору (контракту) чи гіг-контракту.

 

Виконавчий орган (директор) резидента Дія Сіті

Закон надає можливість передати функції директора компанії професійним керуючим, що дозволить іноземним інвесторам знизити власні ризики та покласти підвищену відповідальність на спеціальні керуючі компанії.

 

Статутом резидента Дія Сіті – товариства з обмеженою або з додатковою відповідальністю може бути встановлено, що повноваження виконавчого органу такого резидента Дія Сіті виконує юридична особа, зареєстрована за законодавством України (особа, яка здійснює функції управління). Статут такого резидента Дія Сіті може містити вимоги, що застосовуються до особи, яка здійснює функції управління ним (стаття 33 Закону).

 

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 5376 – 02.06.2021 прийнято у першому читанні

Проєкт закону № 5376 запроваджує спеціальний режим оподаткування компаній-резидентів Дія City та доходів їх працівників, в тому числі гіг-спеціалістів. Компанії-резиденти Дія Сity отримають можливість обирати між сплатою податку на прибуток (18%) та податком на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%.

 

Витрати платників ПнВК на придбання товарів (робіт, послуг) у ФОП не повинні перевищувати 20%. Кожен платіж більше встановленого ліміту обкладатиметься ПнВК у розмірі 9%. Повною мірою обмеження запрацюють з 2025 року. До 2024 року вони не діятимуть, а у 2024 році виплати не повинні будуть перевищувати 50% витрат.

 

Законопроєкт також звільняє від оподаткування дохід фізичних осіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше ніж раз на 2 роки. Окрім цього, не оподатковуватиметься дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City, за умови, якщо вона володіла нею більше 1 року.

 

Проєкт закону також запроваджує податкову знижку для фізосіб у разі придбання частки в компанії-стартапі, що є резидентом Дія City. Розмір знижки залежатиме від суми угоди.

 

Проєкт закону пропонує встановити для працівників компаній-резидентів податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5% (оподатковується зарплата працівників за трудовими договорами, винагорода гіг-працівників за гіг-контрактами, авторська винагорода за створення службового твору та перехід прав на службові твори), ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати та 1,5% військовий збір.

 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України (щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження) № 2704 – 17.05.2021 надано висновок Комітету про доопрацювання, ще не прийнято.

 

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК):

 1. Статтю 98 КПК, що визначає поняття речових доказів, доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:
  «3. Інформація в електронному вигляді (електронна інформація) може бути визнана речовим доказом, якщо вона є знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення, чи може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У такому випадку пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складові як носії електронної інформації речовими доказами не визнаються.

  4. Пристрій для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або його складова (складові) може бути визнаний речовим доказом лише у разі, якщо він сам є знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення, окрім випадків, коли такою ознакою складу кримінального правопорушення виступає інформація, що в ньому міститься, а також у випадку, коли електронна інформація як речовий доказ не може бути копійована без пошкодження чи знищення цього пристрою.».

  Таким чином, акцентується увага на тому, що саме (інформація в електронному вигляді або сам пристрій) може бути визнано речовим доказом, що має ключове значення при проведенні слідчих (розшукових) дій та здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Щодо тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових здійснюється без їх вилучення (виїмки) шляхом зняття копії інформації, що в них міститься. Результати копіювання інформації фіксуються у відповідному протоколі, що має містити опис усієї знятої інформації. Копія цього протоколу вручається особі, якій належить пристрій, з якого здійснено копіювання інформації, чи його представнику.»

 

Тимчасовий доступ до речей і документів (у тому числі до пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК).

 

3. Щодо тимчасового вилучення майна

Забороняється вилучати пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, а також порушувати роботу комп’ютерних та інших мереж, якщо знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення виступає інформація, що в них міститься (ч. 3 ст. 167 КПК).

 

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

 

Тимчасове вилучення пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, здійснюється лише слідчим або прокурором на підставах, визначених у статті 167 цього Кодексу, якщо ці матеріальні цінності безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді, суду.

 

У разі вилучення зазначених пристроїв або їх складових, особа, яка їх вилучає, зобовʼязана на вимогу власника (законного володільця) надати можливість йому або уповноваженій ним особі копіювати інформацію, що міститься у цих пристроях або їх складових (за винятком випадків, коли така інформація є конфіденційною інформацією про іншу особу, таємною чи службовою інформацією, або якщо поширення, зберігання та інші дії щодо такої інформації заборонено законом).

 

Надання власникові пристрою або його законному володільцю (чи уповноваженій одним з них особі) можливісті копіювати інформацію здійснюється безпосередньо під час вилучення цього пристрою абойого складової, а у випадку неможливості копіювати таку інформацію негайно, – особа, яка вилучає пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складові, повинна надати таку можливість копіювання інформації у будь-який зручний для власника (законного володільця) пристрою час (за винятком неробочого часу) (ч. 2 ст. 168 КПК).

 

4. Щодо арешту майна

«Арешт на майно у вигляді пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, якщо вони використовуються їх власником (або законним володільцем) як предмети або засоби праці або якщо їх арешт може завдати шкоди фізичній чи юридичній особі, яка не є учасником цього кримінального провадження, може бути накладено лише у випадках, передбачених пунктами 2 або 3 частини другої цієї статті (ч. 5 ст. 170 КПК).

 

Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, а так само заборона використання пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, якщо вони використовуються їх власником (законним володільцем) як предмети або засоби праці, не допускається (ч. 12 ст. 170 КПК).

 

Зміни до Кримінального кодексу України:

Запровадження кримінальної відповідальності за порушення порядку тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення або арешту майна.

 

Так, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3741 такого змісту:

 

«Стаття 3741. Порушення порядку тимчасового доступу до речей і документів, тимчасового вилучення або арешту майна

 

 1. Умисне порушення слідчим або прокурором встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України порядку тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна, а так само порядку вилучення речових доказів під час огляду або обшуку, якщо це завдало істотної шкоди власнику (законному володільцю) даного майна чи документів,–
  карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що завдало шкоду у великих розмірах, –
  караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 3. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що завдало шкоду в особливо великих розмірах, –
  караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

 

Примітка.

 1. У цій статті під істотною шкодою слід розуміти майнові збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 2. У цій статті під шкодою у великих розмірах слід розуміти майнові збитки на суму, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

 

Замовити консультацію